Sponserer

Farmor og Farfar = Fat og brikker

Pappa = Kamera

Mikz/Reklame = Sponsor